Filmový seminář Univerzity Karlovy

Filmový seminář - možnost ukončení letního semestru 2020

vzhledem k přerušení kontaktní výuky v letním semestru 2020, způsobeném vyhlášením nouzového stavu na území České republiky a s přihlédnutím k vyhlášeným, limitujícím opatřením, která jsou spjata s jejím postupným, opětným zahájením, nebude Filmový seminář (který vyžaduje společné hromadné projekce) v letním semestru 2020 dále pokračovat.

Aby tato mimořádná a nepředvídatelná situace zásadně neohrozila plnění vašich plánovaných studijních povinností , je těm, kteří mají tento seminář zapsaný umožněno jeho ukončení zápočtem za předpokladu, že:

- Bude zpracována recenze na některý z filmů, odpromítaných ve zkráceném programu v letním semestru 2020

- Nebo (alternativní úkol) zpracování vlastní úvahy o tom, jak hraný film (bez ohledu na žánrové zaměření) reflektuje ve specifickém subžánru téma virových epidemií, pandemií a virových katastrof, jak se s nimi filmoví protagonisté vyrovnávají a jako hrozbu představují pro naši civilizaci.

Pro inspiraci (ale nikoli návodně) několik charakteristických titulů tohoto subžánru: Panika v ulicích (1950), Kmen Andromeda (1971), Epidemie (1987), 12 opic (1995), Smrtící epidemie (1995), 28 dní poté (2002), Nákaza (2011).

Texty zasílejte na standardní mailovou adresu recenzefs@cuni.cz a to nejpozději do 1. 6. 2020.

Děkuji vám za pochopení, přeji zdravé dny a těším se na další filmová setkání v lepších časech, které snad již nastávají.

Doc.PhDr. Michal Šobr,CSc.


Níže následuje původní informace z doby předkovidové...

 

bude pokračovat v pravidelných projekcích i v akademickém roce 2019/2020.

Filmový seminář bude tradičně uvádět nové distribuční filmy a je otevřen pro studenty (případně pracovníky) všech oborů a fakult UK.

Informace o registraci do semináře následuje dále. Projekce probíhají vždy v úterý od 17:30 hod. v Modré posluchárně, Celetná ul. 20.
V ZS začínají projekce ve 2. - 3. vyučovacím týdnu (a probíhají až do začátku LS). V zimním semestru 2019/2020 je první projekce 8. 10. 2019.
V LS projekce začínají zpravidla ve 2. - 3. výukovém týdnu (a probíhají až do června). V letním semestru 2019/2020 bude první projekce 25. 2. 2020.


Organizace představení
Filmového semináře Univerzity Karlovy


Cíl

Vstup na představení Filmového semináře UK (FS) je omezen na členy FS, kteří si předem rezervují místo na projekci v rezervačním systému. Hlavním smyslem rezervací je omezit fronty a nepříjemné čekání před Modrou posluchárnou (Celetná 20, Praha 1). Členem FS se může stát řádný student Univerzity Karlovy, který si předmět zapíše do SISu a registruje se u pracovníků FS. To podobně platí i pro studenty U3V. Členy FS se mohou stát i zaměstnanci Univerzity, kteří se registrují.


Registrace

 1. Zapište si seminář jako předmět v SISu
  (kód předmětu: JJB135 ev. JJB177, počet kreditů: 2).
 2. Ostatní (zaměstnanci, ti, kteří nepotřebují zápočet, ...) si pochopitelně nic nikam nezapisují.
 3. Registrujte se.

Způsob registrace

Pro registraci musíme rozlišit osoby, které si stanovily studijní povinnost (zapsaly si FS - kód předmětu JJB135 ev. JJB177) a osoby, které nepotřebují získat zápočet a kredity...

 1. Osoby se studijní povinností uhradí provozní poplatek podle instrukcí, jež dostaly mailem z FSV (platba v hotovosti před Modrou posluchárnou 25. 2. a 3. 3. 2020 od 16:30 do 19:30). Rovněž si musí přinést svůj ISIC/průkaz studenta.
  Obsluha registračního místa čtečkou čárového kódu sejme kód z průkazu, přijme poplatek a vydá (úvodní) heslo - PIN, který bude v dalším průběhu semestru sloužit při rezervaci místa na jednotlivé projekce semináře.
   
 2. Osoby bez studijní povinnosti (t.j. zaměstnanci UK, účastníci U3V, studenti se zájmem o filmy bez potřeby zápočtu a.j., případně osoby, jež z vážných důvodů nemohou platit převodem podle instrukcí FSV) uhradí provozní poplatek v hlavní pokladně SBZ. Tam obdrží potvrzení (Příjmový doklad) s číslem osoby o úhradě, který následně použijí při registraci do FS před Modrou posluchárnou. Do pokladny si, prosím, přineste průkaz (ISIC/ITIC/Alive/průkaz zaměstnance/průkaz FS)!
  Hlavní pokladna SBZ je umístěna ve 4. patře budovy Ovocný trh 5, Praha 1. Od bufetu v přízemí vyjeďte výtahem do 4. patra, použijte výstup A (pozor, automaticky se otevírá výstup B). Pokladna jsou druhé dveře nalevo. Standardní pokladní hodiny jsou v úterý od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Mimořádně bude též otevřeno v úterý, kdy běží registrace před Modrou posluchárnou (tedy 25. 2. 2020 a 3. 3. 2020), mezi 14. a 16. hodinou.
  K registraci do semináře si přineste zmíněné potvrzení a průkaz (ISIC/ITIC/Alive/průkaz zaměstnance/průkaz FS). Obsluha registračního místa ověří potvrzení, čtečkou čárového kódu sejme kód z karty a vydá (úvodní) heslo - PIN, který bude v dalším průběhu semestru sloužit při rezervaci místa na jednotlivé projekce semináře.

Při registraci Vám bude sděleno heslo, které budete potřebovat během semestru pro rezervaci místa v sále na jednotlivé projekce. Doporučuje se změnit si toto úvodní heslo na nějaké vlastní. Heslo není možné ze systému získat zpět - když je ztratíte, budete muset požádat obsluhu o vygenerování nového.

Pozdější registrace do semináře bude možná po splnění předchozích podmínek a po dohodě s p. Kolocem (lubomir.koloc@ruk.cuni.cz) podobně, jako tomu bylo v předchozích letech.


Rezervace místa (a změna hesla)

Účastníci si musejí místo na projekci rezervovat. Odkaz na rezervaci najdete na stránce, kde bývá zveřejňován program následující projekce (https://fs.cuni.cz/projekce/default.html). Poklepáním na tento odkaz se vám nabídne možnost zadat své "login" (tj. univerzitní číslo osoby) a heslo do FS. Poté se zobrazí menu obsahující položky [filmy], [účet], [logout]

 1. [filmy] Přejete si, aby na vaši adresu byl odeslán e-mail oznamující, že je znám program FS na příští projekci a že je možno si začít rezervovat místa? Přihlaste se do seznamu mailem poslaným na adresu fssub@cuni.cz. Ze seznamu se odhlásíte obdobně, pouze se mail s požadavkem posílá na adresu fsunsub@cuni.cz, pochopitelně je třeba mail odeslat z téže adresy, kterou jste si dříve přihlásili.

 2.  
 3. [účet]

 4.  
 5. [logout]

Vstup do sálu

 1. Na projekci přicházejte s průkazem studenta s fakultním kuponem (zaměstnanci s průkazem zaměstnance či průkazem FS), který je opatřen čipem a čárovým kódem. Systém u dveří přečte informaci z Vaší karty a ověří, že máte platnou rezervaci. Pokud systém řekne, že místo rezervováno nemáte a jste registrovanými členy FS, nebudete vpuštěni do sálu (vpuštěni budete pouze v případě, že rezervací bude méně, než je kapacita sálu). Studenti bez registrace nemají nárok na vstup na projekci.
 2. Zdůrazňujeme, že JEDNA REGISTRACE = JEDNO MÍSTO na některé projekci určitého filmu. (Násobné rezervace na 17:30 a 20:00 mohou být zrušeny!!! Při opakované násobné rezervaci bude účet zablokován.) Účastník semináře, který si zarezervoval místo, ale ví, že se na projekci nemůže nebo nechce dostavit, by měl v duchu kolegiality zrušit svou rezervaci, aby neblokoval místa ostatním zájemcům. (Při opakovaném nevyužití rezervace bude účet zablokován.) Zaregistrovaná karta studenta s rezervací je nepřenosná, předávání karty je nepřípustné a vede k zablokování účtu.

Posílání recenzí

K získání zápočtu je třeba napsat recenzi podle tohoto návodu:
 1. Recenzovat je možné pouze filmy uvedené v příslušném semestru ve Filmovém semináři.
 2. Minimální rozsah jsou 2 normostrany, recenze musí obsahovat základní filmografické údaje.
 3. Hotovou recenzi odešlete po ukončení semestru (tj. na začátku příslušného zkouškového období) na následující adresu: recenzefs@cuni.cz ve formátu název souboru: Příjmení_Jméno_Názevfilmu.doc (docx, odt). Pouze recenze odeslané v tomto formátu budou vyhodnoceny.
 4. Udělování zápočtů končí začátkem dalšího semestru.